Jak vznikají úrazy na lezeckých stěnách.

Ahoj naše jsem docela zajímaví článek na horosvazu a některé příklady jsem u nás viděl docela pravidelně u určitých jedinců. Naštěstí to vždy dopadlo dobře. Tak si to pročtěte a popřemýšlejte na tím.

Jak vznikají úrazy na umělých stěnách?

 

Bezpečnostní komise DAV (Deutsche Alpenverein) předkládá studii k tématům kyblík ano či ne?,  brzdící ruka, volné lano a úrazy při boulderování.

 

Úrazy na umělých stěnách se stávají zřídka. Lezec by musel chodit na stěnu více než 100 let dvakrát týdně na 3 hodiny, než by se mu stal úraz, tolik statistika. Chyby při jištění jsou naproti tomu velice časté. Bezpečnostní komise (BK) DAV  poprvé sesbírala a analyzovala data o úrazech na umělých stěnách. V letech 2012 a 2013 na dotaz DAV nahlásilo 31 provozovatelů stěn celkem 161 lezeckých úrazů.

 

Většinou je na vině jistič

78 % nahlášených úrazů se stane při prvolezení. To příliš nepřekvapí. Hrozivé ale je, že na druhém místě  (12%) stojí úrazy při spouštění, některé s poraněním páteře. Zbytek se stal při lezení s lanem shora (7%) a při nácviku pádů (3%). Většinu fatálních chyb neudělá lezec ale jistič: 58% pádů na zem (kromě úrazů při spouštění) je následkem chybného nebo nesprávného jištění. Již několik měsíců je v centru diskuze široce rozšířené jistítko „kyblík“: s kyblíky se stane 70%  úrazů (přestože jen asi 60%  lezců s kyblíkem jistí – stav z roku 2012). Tři nejčastější chyby při obsluze jistící pomůcky jsou: porušení principu brzdící ruky, ledabylé držení brzdného lana nebo špatná pozice brzdící ruky. I při úrazech při spouštění se často udává, že jistič nemohl dostatečně kontrolovat brzdné lano. Stále znovu je jako příčina úrazu uváděno „příliš rychlé spouštění“.

 

Kyblík ano či ne?

Klasický kyblík je nástroj pro pokročilé jistící postupy jako dynamické jištění velmi lehkých lezců a/nebo použití při velkém tření lana; k bezpečnému jištění s kyblíkem je třeba zkušenost s chytáním pádů, správná pohybová rutina a dostatečná síla v rukách. Především pro příležitostné lezce, začátečníky a lehké jističe doporučuje BK DAV poloautomaty (Click up, Smart, Grigri, Ergo, Mega Jul). Ty nabízejí při správné obsluze zvýšení bezpečnosti. Každé z těchto náčiní má své zvláštnosti, se kterými je potřeba se podrobně seznámit.

 

Příliš mnoho volného lana a příliš málo pozornosti

Statistika úrazů ukazuje, že při chybách nezávislých na jistítku vede nejčastěji k úrazu příliš mnoho volného lana. Další typické chyby, které nezávisí na jistítku, jsou příliš velká vzdálenost jističe od stěny a příliš velký hmotnostní rozdíl mezi lezcem a jističem. Kromě toho je častou příčinou úrazu nedostatečná pozornost jističe. Spadne-li lezec v momentě, kdy s tím jistič nepočítá, může jistič ztratit nad brzdným lanem kontrolu.

 

Přímý průběh cesty zvyšuje pravděpodobnost pádu na zem

Také lezci dělají chyby. Často vede chyba jističe k vážnému úrazu jen proto, že pád je zbytečně dlouhý. To se stane například, pokud lezec jedno jištění (cvaknutí) vynechá. Kvůli přímému vedení cesty je totiž na umělých stěnách tření lana zpravidla velmi nízké. Tím se zvětší pádová síla a při chybě v jištění hrozí pád na zem. 45 z 91 nahlášených úrazů při lezení s lanem skončilo nárazem na podlahu haly. V šesti případech byla také padajícím lezcem vážně zraněna nezúčastněná třetí osoba.

 

Nebezpečí: pád při cvakání

Pětina prvolezeckých úrazů se stala při pádu v okamžiku cvakání. Kvůli nabírání lana je délka volného lana větší a tím roste energie pádu. Navíc je v této fázi jistič v situaci povolování lana – v momentu, kdy málo zkušení jističi často nemají plnou kontrolu nad brzdným lanem. Situace se ještě zhorší při dlouhém cvakání, tedy cvakání nad úrovní prsou. Pro snížení rizika musí prvolezec vždy cvakat ze stabilní pozice.

 

Graf 1 - lezecké úrazy

Graf 1: Lezecké úrazy při lezení s lanem se známým jistítkem

Kyblík se podílí na lezeckých úrazech daleko častěji. Ovšem 56 % lezců používá kyblík. Zdroj: DAV

 

Graf 3 - rozšíření jistítek

Graf 2: Rozšíření jistítek v lezeckých areálech DAV (Stav: červenec 2014)

Rozšíření jistítek na lezeckých stěnách 2014, zdroj DAV

 

Více úrazů při boulderování než při lezení s lanem

Při boulderování se stává v principu více úrazů než při lezení s lanem: Přes 40 % nahlášených úrazů se stane při boulderování, přestože se boulderování věnuje jen necelých 20 % lezců na umělých stěnách. Tyto úrazy jsou ovšem méně závažné. Podvrtnuté klouby, natržené či utržené vazy, zlomené ruce a nohy zde mohou být následkem pádu. Životohrožující poranění jsou ale extrémně vzácná.

 

Jištění vyžaduje příslušné vzdělání

Obecně platí: Jištění vyžaduje příslušné vzdělání. Také zkušeným lezcům prospěje zopakování jištění s nácvikem pádů. Sekce Alpenvereinu i horoškoly s akreditovanými horskými vůdci a často také provozovatelé lezeckých stěn nabízejí kurzy jištění pro začátečníky a pokročilé.

 

Jistítka

Jistítka: HMS, osma, kyblík, Grigri, Smart, Tre, Click up, Ergo, Mega Jul

Převzato z webu horosvaz.cz

Článek zpracován na základě zprávy serveru www.bergsteigen.com, zdroj: DAV.

Kletterhallen-Unfaelle-Studie-2014 – originál článku

 

Překlad a úprava článku – Lucie Bloudková, Lékařská komise ČHS